What is margarine?

Wat is margarine Food Bandits 3.jpg
what is margarine Food Bandits

“Be your own reason to smile”

“Pas op voor chemische stoffen.” Het is een opmerking die we nog heel vaak tegenkomen. Of een andere klassieker is: “het is beter als het natuurlijk is”. Maar wat natuurlijk dan precies inhoudt weten we eigenlijk niet. En we vertelden al vaker dat alles uit stoffen bestaat: jij, ik, Moos de teckel, alles om ons heen. In de chemie kennen we alleen maar stoffen. Zelfs het in -en uitademen wat we doen, het veranderen van stoffen (van zuurstof naar koolstofdioxide) is een chemische reactie. Dus geen angst voor chemie svp!

Zo ook als het om margarine gaat. Het wordt vergeleken met plastic en het zou geen “natuurlijk” product zijn. Misschien is het ook wel lastig als je de begrippen leest die bij het maken van margarine komt kijken. Zo hebben we het over extraheren, moleculen en heel veel andere nerd-termen. Daarom zet onze favoriete scheikunde leraar even alles op een rij. Wat is nu margarine?

Margarine is een kneedbare emulsie wat bestaat 80-90 % vet en de rest is water .Een emulsie -en dit is nerd-term nummer 1- is een mengsel van water en olie en deze willen niet als mengsel blijven. Ze hebben een hulpstof nodig om gemengd te blijven. Deze hulpstof noemen we een emulgator. En ja hoor dat is term nummer 2. Je doet het goed en blijf lezen.
Voorbeeld van een emulgator is het eigeel in mayonaise of mosterd in margarine. De verschillende oliesoorten bepalen het vetpercentage, smaak en smeuïgheid.

De oliën die gebruikt worden om margarine te maken komen uit de zaden van; zonnebloemen, lijnzaad en koolzaad. Deze zaden worden geperst en gemalen en dan komt de olie vrij. De schillen die over zijn bevatten nog olieresten en die wil je ook gebruiken. Door middel van extractie wordt de laatste resten uit de schillen gehaald. Extractie of extraheren is dat de ene stof wel oplost in een middel en een andere stof niet. Bijvoorbeeld als je een kop koffie zet dan drink je de koffie smaak en de koffieprut blijft achter. Ik extraheer dus elke ochtend! Anders ben ik chagrijnig.
Het middel wat je gebruikt om te extraheren wordt uit de olie gehaald door middel van destilleren. Door verwarming verdampt het middel en blijft de olie over. Op deze manier wordt bijvoorbeeld whiskey gestookt en kun je je misschien herinneren dat je op school alcohol uit wijn moest halen.

Dit is het proces wat komt kijken bij het maken van margarine. Het bestaat dus uit plantaardige ingrediënten en er komen processen bij kijken die overal in ons dagelijks leven tegenkomen. Wij geloven dat plantaardig de toekomst is. We deelden al eerder dat we niet geloven dat iedereen vegan zou moeten eten maar plantaardige keuzes zijn minder milieubelastend. Niet alleen het dierenleed maar ook de uitstoot van broeikasgassen is een groot probleem als niet meer mensen plantaardig gaan eten.

Wij vinden het daarom heel leuk om samen te werken met Becel. Zij hebben de stap genomen om al hun producten plantaardig te maken. En open en transparant te zijn over hoe en wat ze doen.

Geen plastic want sowieso de opmerking: ‘Het is maar 1 molecuul verwijdert van plastic’ geeft onze scheikundeleraar knallende hoofdpijn. Wat er waarschijnlijk bedoeld wordt is dat het 1 atoom verwijderd is van plastic. Dit is ook niet waar maar is al beter. Even ter verduidelijking waterstof peroxide is 1 atoom verwijderd van water. We hebben geen blogruimte genoeg om in te gaan op atomen. Maar lessen volgen bij de scheikundeleraar mag altijd.

Becel plantaardig bevat: water, plantaardige oliën, emulgatoren, azijn, natuurlijk aroma ( zoals caroteen), vitamine A en D.

Heb je vragen? Stel ze vooral. En we laten de komende tijd meer zien over hoe je margarine maakt en welke heerlijke, plantaardige recepten hier goed bij passen.what is margarine Food Bandits

“Watch out for chemicals.” This is a warning we often hear. Or another classic: natural is always better. But what “natural” actually means, we don’t know. And we’ve explained before that everything is made out of chemicals: you, me, Moos the Dachshund, everything that surrounds us is chemicals. In chemistry, literally everything consists of chemicals. Even just breathing in and out involves chemicals and changes them (oxygen to carbon dioxide), which is a chemical reaction. So, don’t be afraid of chemicals, please!

The same goes for margarine. It’s often compared to plastic and it’s said not to be a “natural” product – whatever that means. It may seem scary at first, seeing all those strange terms when you read about how margarine is made. For example, they talk about extraction, molecules and use a lot of other nerd-terms. Which is why our very own and favourite chemistry teacher will now helpfully explain everything. What exactly is margarine?

Margarine is a kneadable emulsion that is 80-90% fat. Everything else is water. An emulsion – this is nerd-term number one – is a mixture of water and oil, two substances that do not want to mix together. They need auxiliary substances to stay together. Such an auxiliary substance is called an emulsifier. And yes, this is nerd-term number two. You’re doing great, sweetie. So, just keep on reading.

One example of an emulsifier is egg yolk in mayonnaise or mustard in margarine. These different types of oil determine the fat percentage, as well as the taste and how creamy it is. The oils that are used to make margarine are collected from seeds, such as sunflower seeds, line seed and rapeseed. These seeds are ground and pressed to squeeze out the oil. The peels that remain also contain some leftover oil and are used as well. Through the process of extraction, the last of the oil is extracted from them. Extraction means that one of the chemicals is dissolved (in water for example), while the other is not. For example, when you brew coffee, you drink the taste of the coffee, but the coffee grounds stay behind in your coffee maker. This means I extract something every morning! If I don’t, I get grumpy.

The substance you use to extract is taken from the oil through the process of distillation. By adding heat, the substance evaporates, leaving the oil behind. This is also how whiskey is made, and maybe you can still remember those times back in high school when you had to boil the alcohol out of wine during chemistry class.

This is also what happens during the production of margarine. Margarine is made from plant-based ingredients which are then transformed through processes we also encounter in everyday life. We believe that plant-based food is the future. We have said before that we don’t believe that everyone has to become a vegan, but plant-based products are simply less taxing on the environment. Not only animal suffering, but also the emission of CO2 and other greenhouse gasses are a great problem that we cannot solve unless people start eating more plant-based foods.

This is why we are glad to announce we’re now working together with the Dutch company Becel. They have taken a great step to make all their products plant-based. And they’re open and transparent about how they do this too!

Margarine is not plastic, and that little line of “the difference between margarine and plastic is only one molecule’ is bound to give any chemistry teacher an enormous headache. What is probably meant is that the difference is supposedly 1 atom, which also isn’t actually true, but at least it makes sense from a chemistry point-of-view. To illustrate, hydrogen peroxide is one atom removed from water. One we drink, the other is used to treat acne and in teeth whitening. It doesn’t mean much. We don’t have enough space to get into the issue of atoms here, but taking some basic chemistry lessons is always an option.

Becel plantaardig (translated as “plant-based”) contains: water, plant-based oils, emulsifiers, vinegar, natural aromas (like carotene), vitamin A and D.

Do you have any questions? Don’t be afraid to ask them. And we’ll be showing you all about how to make margarine and what great organic recipes go well with it in the near future.