How to eat eco friendly

how to eat eco friendly Food Bandits

“Everyone is still healing from things they don’t speak about”

Meer doen voor het milieu met een klein budget. Er zijn zoveel verschillen die je kunt maken. Ik geloof in de macht en kracht van consument en ook dat alle kleine beetjes helpen. Ik heb bijvoorbeeld regelmatig ruzie gemaakt met een buurman die veel luide en vervelende feestjes gaf. Zijn reden was dat het hij het maar een paar keer per jaar deed. Mijn antwoord was dat als alle 17 miljoen Nederlanders hetzelfde denken we nooit meer zullen slapen. Kortom jouw bijdrage maakt een verschil!

Nu ik dat ook even kwijt ben wil ik het graag hebben over hoe jouw keuze in voeding ook een positief verschil kan maken voor het milieu.

Hoe eet je vriendelijk voor het milieu:

-Probeer meerdere dagen per week vegetarisch of vegan te eten. Het idee om dit bijvoorbeeld elke maandag te doen is al langer bekend maar ik ben bang dat als we echt zoden aan de dijk willen zetten iedereen meerdere dagen per week geen vlees, vis en het liefst ook geen zuivel of eieren moet nuttigen. Niet alleen de procedure om vlees te maken kost heel veel water- en dan ben ik nog niet eens begonnen over het leed in slachthuizen of om aan melk en eieren te komen- ook dieren stoten zelf veel broeikassen uit. Een grote veestapel betekent een grotere uitstoot van methaan, een zeer krachtig broeikasgas. Door ook geen zuivel (want hallo:” not your momma, not your milk”) is hieraan gelinkt want voor zuivel hebben we koeien en kalfjes nodig. Daarnaast wordt er veel regenwoud gekapt om zo voer te kunnen maken voor het vee en wordt dit ook vaak besproeid met kunstmest en schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Eet dus een lekkere pasta salade met vegan pesto, een goede groentensoep, een lekkere bonenburger met extra veel tomatenketchup, rooster wat groenten of haal een zak friet met vegan mayo ( zie hier de grote vegan mayo test , het was zwaar werk maar iemand moest het doen). De alternatieven zijn eindeloos. En des te lekkerder is het weer als jij straks een stukje BIOLOGISCH vlees eet. Kun je dat gelijk ook wél betalen.

_ Kijk eens in de buurt voor een bio boer. Het is mijn hobby om zowel thuis als op vakantie op zoek te gaan naar een bio boer in de buurt die goedkoper zijn waar verkoopt. Zo hebben we in Westland: Willem en hij heeft elke zaterdag verse groenten uit zijn moestuin aangevuld door wat boeren uit de buurt ook graag kwijt willen. Zo kunnen we voor een voordelige prijs biologisch kopen. Overigens is biologisch belangrijk omdat hierbij bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die veel minder schadelijk zijn voor het milieu en met name voor het grondwater wat ons ook weer van drinkwater voorziet en waarmee de gewassen besproeid worden.

_ Probeer zo min mogelijk weg te gooien en creatief te zijn met eten wat je over hebt. Neem het de volgende dag mee als lunch. Gooi er een basis product bij zoals pasta, rijst of quinoa en wie weet heb jij een compleet nieuw recept bedacht, vervolgens begin je een blog en krijg je je eigen tv-show, je weet het niet. Kijk ook voordat je boodschappen gaat doen wat je nog in de koelkast hebt en probeer daar iets mee te verzinnen. Bij veel Nederlandse food bloggers kun je ook op ingrediënt zoeken. En anders is google je beste vriend. En als laatste tip: vries het in. Zo fijn om na een drukke dag alleen nog maar je eten te hoeven opwarmen!

_ Probeer op land van herkomst te letten. Deze tip zou ik ook vaker moeten toepassen. Doordat we nu bijne elk product het hele jaar kunnen krijgen denken we vaak niet na over waar het vandaan komt. Maar zeker als het in het seizoen is zijn Hollandse aardbeien, bloemkolen en asperges (om maar een paar voorbeelden te noemen) toch het allerlekkerst. Dichtbij betekent minder uitstoot van kerosine op grote hoogte en uiteraard ook minder verbruik van kerosine.

_ En weet ook dat voedsel nog nooit zo goedkoop is geweest en dat veel boeren daardoor gedwongen zijn om bestrijdingsmiddelen etc te gebruiken. Het is niet altijd werk naar loon, ook niet met de nieuwe planet proof keurmerk. Boeren willen vaak wel anders boeren zoals circulair en biologisch maar daar moet ook voor betaald worden. Denk dus na over hoe je zoveel mogelijk ( en ook hier alle kleine beetjes helpen) biologisch kunt kopen.

Meer eco friendly on a budget -tips? Lees dan dit artikel of hoe je eco frienly kunt schoonmaken? Klik dan hier.

how to eat eco friendly food bandits

Doing more for the environment on a small budget. There’s actually a lot you can do. I believe that we as consumers have the power and ability to make a difference, even just by doing the little things. For example, I have had many arguments with my neighbour, who used to give a lot of loud and highly annoying parties. His excuse for this was that he only did this a couple of times a year. My answer to this was that if all 17 million people in The Netherlands thought the same way, no one would ever get any sleep anymore. In short, you can make a difference!

Now that I’ve gotten that off my chest, I would like to talk about how you can make a difference when it comes to your daily diet and the environment.

How to eat environmentally friendly:

  • Try to eat vegetarian or vegan multiple times a week. The idea of doing this every Monday has been around for much longer, but I’m afraid that if we really want to save the environment, everyone needs to refrain from eating meat at least a couple days a week. Oh, and preferably also not eat any fish or dairy. It’s not just the production of meat that requires an excessive amount of water – and then I haven’t even mentioned the suffering of animals in slaughterhouses or to produce milk and eggs – animals also produce a lot of greenhouse gasses. A lot of animals means a lot of methane production, one of most powerful greenhouse gasses. So, also by not consuming any milk (after all, “not your momma, not your milk”) you can help lower CO2 emissions, because for the production of diary you need cows and calves. Moreover, rain forests are chopped down to produce that food that the animals themselves will be eating before we eat them, and this food also often fertilised with artificial fertiliser and sprayed with harmful pesticides.


So, enjoy a nice pasta with vegan pesto, a hearty vegetable soup, a delicious beans burger with a generous splash of tomato ketchup, some roasted veggies or get a portion of fries with some vegan mayonnaise (soon, we’ll be doing the great vegan mayo test on this blog. Hard work, but somebody has to). The alternatives are endless! And when you do buy yourself a good piece of ORGANIC meat, it’ll be even more delicious. And with all the money you saved by not buying meat the other days, you’ll also be able to actually afford organic meat too!


  • Have a look around your neighbourhood to see if there are any organic farmers nearby with their own little store. It’s genuinely my hobby to go out and look for local organic farmers, both at home and when we’re out on holiday, and hope they’re not too expensive. In Westland, we have Willem and every Saturday his own fresh veggies are supplemented by what local farmers are also keen to sell. This way, we manage to buy most of our organic food for cheap. Buying organic foods is important, by the way, because this means there weren’t any pesticides used, which is a lot less harmful to the environment and also for our own water supply, as pesticides also leak into the ground water.


  • Try to throw away as little as possible and be creative with your leftovers. Take it with you to work the next day for lunch! Or have it with some pasta, or rice, or quinoa, and perhaps you manage to come up with a whole new recipe. While your at it, also start a blog and create your own tv show. Why not? You never know! Also, before you go out grocery shopping, check what you have left in your fridge and see if you can do something with that for dinner that evening. On most food blogs you can search recipes based on what ingredients are used. And if that doesn’t work, google is your best friend. And one last tip: Freeze your leftovers. It’s such a great feeling when you come home after a busy day and you only have to heat up your dinner!  • Try to pay attention to what country the product your buying is from. This tip, I should use more often myself. Because we can get any product at any time nowadays, we never think about where it comes from. But Dutch strawberries, cauliflower and asparagus (just to name a couple) do taste better when they’re in season. When it’s produced nearby, less kerosene is used during transport, which means less CO2 emissions.