Rock your crystals

Rock your crystals review

“Be brave enough to be bad at something new”

Ik volgde Hanneke al een tijdje op Instagram en zag ook hoe haar mooie bedrijf: Rock your world ontstond. Wat ik leuk vind aan haar is haar eerlijkheid. Ze begrijpt dat welzijn juist niet altijd samen gaat met ontspannen dagen of elke dag tijd hebben voor een goed dieet en zelfzorg.

Dit zie ik ook terug in haar eerste boek: ‘Rock your crystals’. Het boek is eerlijk en oprecht, totaal niet belerend en nodigt je uit om wat tijd vrij voor jezelf te maken waarbij je stil staat wat jij nodig hebt. En of dit nu een fijn bad is met stenen en oliën, of alleen maar even diep ademhalen. Kristallen herinneren je er even aan dat het goed is om stil te staan bij wat goed voelt voor jou!

Ook dit is mijn levensmotto en het boek inspireert op verschillende vlakken van je leven om een zelfzorg ritueel te doen. Dit kan gaan over je slaap, huis, energie of humeur. Elk hoofdstuk begint met verschillende tips en informatie over het onderwerp, welke stenen hier goed bij passen en wat ze doen en dan een ritueel wat je zou kunnen uitvoeren. En met ritueel is dit niet dat je een zwarte kat hoeft aan te schaffen en een dansje moet doen maar dat je bijvoorbeeld een kaars aansteekt en een steen op je nachtkastje legt. Kortom dit boek is voor iedereen en je kunt zelf kiezen wat jij fijn vindt om te doen.

Bijvoorbeeld: zo maak je je huis energetisch schoon:

Hanneke begint met de suggestie om te kijken naar je spullen en wat je echt nodig hebt en dat alleen jij dit kunt bepalen. Ook ziet ze dit ritueel meer als ruimte en aandacht geven aan je huis.

 • Vul een emmer met water en het sap van één citroen en een grote schep Himalaya zout en een scheut schoonmaakazijn.

 • Sta stil bij je positieve intentie: spreek uit wat je graag in huis brengt.

 • Open de gordijnen en gooi ramen tegen elkaar open.

 • Haal spullen die in een hoek staan naar voren, dit helpt gestagneerde energie vrij te maken.

 • Zet je lievelingsmuziek op en steek een stuk gedroogde salie aan ( eh even tip van Suus tussendoor dit kan echt enorm stinken hahaha dus denk even na of je dit echt lekker vindt, wierrook vind ik zelf beter) en loop door je huis. Besteed vooral aandacht aan de hoeken en werk vanaf de voordeur naar achteren.

 • Trek handschoenen aan en pak het sop en begin met het schoonmaken van alle deuren en deurknoppen.

 • Als je klaar bent ga je nogmaals met de salie (of zoals ik het noem: gebrande tenenkaas) door de ruimte.

 • Gooi wat Himalaya zout voor je deur opdat de energie van buiten niet mee naar binnen wordt genomen.

 • Zet een mooi boeket of plant neer om het aarde-element in huis te brengen.

Wil je graag meer weten over kristallen en fijne ideeën voor meer zelf-zorg dan is dit boek een aanrader. Ik heb één klein puntje van kritiek en dat is de hoeveelheid Engelse woorden die worden gebruikt in het boek. Well being had van mij welzijn mogen zijn en ook het ‘nighty-night’-gevoel kan ik niet zoveel mee. Ik vind haar boodschap sterk genoeg zonder de Engelse termen en uitdrukkingen.

Klik hier voor haar boek en webshop.

rock your crystals

I have been following Hanneke for a while on Instagram and was there to see her business “Rock Your World” grow and take shape. What I love about her is how honest she is. She understands that well-being doesn’t always mean taking relaxing days off or spending your entire day on your healthy diet and practicing self-care.

The same I see in her first book “Rock Your Crystals”. This book is wonderfully honest, not at all demeaning, and invites you to take some time for yourself, while also being aware of what you actually really need. And whether this is having a nice hot bath with stones and oils, or just some deep breathing exercises, it is all good. Crystals remind you that you need to pay attention to what feels good to you!

This is my life motto as well, and this book inspires me to practice a little self-care at every level of my life. This can be in relation to your sleep, or your home, or your energy or mood. Every chapter starts with a couple of tips and information about the topic of the chapter, and tells you which crystals fit well with this, what they do and what ritual you could do. And when I say ritual, I don’t mean that you need to get yourself a black cat as a familiar and do a weird little dance, but rather that you light a candle and lay a stone on your nightstand. In short, this book is for everyone and you can choose for yourself what you would like to do.

An example: this way you can clean your house with the right energy:

Hanneke starts with a suggestion to look at all your things and see what you actually really need. This is something you alone can decide. She also sees “ritual” more as creating some time and space to give attention to your home.

 • Fill a bucket with water and add the juice from one lemon, a large scoop of Himalaya salt and a splash of cleaning vinegar to it.

 • Be aware of your positive intention: speak aloud what you’d like to bring to the home.

 • Open the curtains and windows to air the house.

 • Pull all the stuff in the corners into the centre. This helps to release stagnated energy.

 • Put on your favourite music and burn a bit of dried sage (quickly a tip from Suus here - because this can really smell - do consider if you actually like the smell of burned sage, because personally I don’t and prefer to use incense) and walk through the house. Pay close attention to the corners and work from the front door to the back.

 • Put on some rubber kitchen gloves, pick up the soap and begin by cleaning all the doors and doorknobs.

 • Once you’re done, walk through the house with some sage (or, as I call it, burned mouldy cheese) for one last time.

 • Throw some Himalaya salt before the front door, so all the negative energy from outside does not get in.

 • Place down a nice bouquet of flours to bring an earthy element into the house.


Would you like to know more about working with crystals or learn about other self-care ideas, this book is a great buy. The only point of critique that I have is the number of English words that she uses throughout the book. Instead of “well-being”, she could as well have used the Dutch word “welzijn”, and I also didn’t really know what to think about the “nighty-night” feeling. I think the message would have come across just as strongly – if not stronger – without the use of so many English terms and expressions.
Click here to order a copy of her book now.