Vinegar and co

Blomsterkrand and article about the use of vinegar, eco friendly living by Food Bandits

“Last name: Hungry, first name: Always”

We delen veel milieuvriendelijke schoonmaaktips waarbij eigenlijk altijd wel azijn voorkomt. Maar wat is nou het voordeel van azijn, zijn alle soorten milieuvriendelijk en hoe ontstaat het nu eigenlijk?

Het grootste voordeel van azijn is dat het ontkalkt maar het wordt ook vaak toegepast om andere oppervlakten schoon te maken. Als ik online lees over de voordelen van azijn valt mij op dat mensen het als niet chemisch bestempelen, maar alles is chemie. Jij, ik, alles om ons heen, we bestaan allemaal uit chemische stoffen. En ook lees ik vaak dat azijn zou ontvetten maar lieve mensen: fake news. Azijn is een zuur en alleen een base zoals ammonia of baking soda ontvet. Mocht je denken dat het wel jouw pan heeft ontvet dan heb je gewoon hard genoeg gepoetst. Dus goed gedaan!

Azijn is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar en het voordeel van azijn is dat het een product wat je ook in de natuur tegen zou kunnen komen. Misschien is dit wel echt een natuurlijk product, de slogan die nu bijna op elk product in de supermarkt staat.

Hieronder de azijnsoorten op een rij:

Natuurazijn: kan in de keuken worden gebruikt en wordt gemaakt met behulp van de acetobacter bacterie, die van nature in hout zit. Met toevoegingen van wijn en of appels kun je verschillende soorten azijn maken.

Schoonmaakazijn: is een fabrieksproduct wat niet geschikt is voor consumptie want er zit methanol in. Je zou er knallende koppijn van krijgen. En daarnaast worden er fossiele grondstoffen voor gebruikt zoals aardgas om het te produceren. Hiermee is schoonmaakazijn het minst milieuvriendelijk.

Witte / rode wijnazijn: hebben als grondstof druiven en komt altijd vanuit alcohol en een gistingsproces waaruit azijn ontstaat.

En mocht je je nu afvragen waarvoor je azijn zou kunnen gebruiken. Lees dan:

Food Bandits

Many (if not nearly all) of our environmentally friendly cleaning tips involve vinegar. But what’s so good about vinegar? Are all types environmentally friendly? And what exactly is vinegar, really?

The great advantage of using vinegar is that it descales, but it is also useful for cleaning other kinds of surfaces. Whenever I look up things about vinegar online, it always strikes me that people say it doesn’t contain any chemicals, which is weird, because everything is chemistry and thus everything contains chemicals. You, me, and everything that surrounds is made up of chemicals. On top of that, I always read that vinegar also works well as a degreaser, but dear people, that’s fake news. Vinegar is an acid, and only alkaline chemicals, such as ammonia or baking soda, work as degreasers. If you really do believe that vinegar works for you when you try to clean your pans, then you only have yourself to congratulate, because you’ve simply scrubbed well enough! So well done!

Vinegar is cheap and easily obtainable, and the really good thing about vinegar is that you can find it in the natural world. Maybe this is the first actual natural product, a slogan that is now given to almost every product in the supermarket.

Below, I’ve listed a couple different kinds of vinegar:

Apple Cider Vinegar: This one can be used in the kitchen and is made with the help of acetobacter bacteria, which you can find in wood. By adding some wine or apples to these, you can make different kinds of vinegar.

Cleaning Vinegar: This is a cleaning product created in a factory and is not suitable for consumption, because of the high amounts of methanol it contains. You would get a bursting headache if you did. On top of that, the production of it also uses fossil fuels, like gas. Cleaning vinegar is therefore the least environmentally friendly type of vinegar.

White/Red Wine Vinegar: This type of vinegar is made from grapes and are always made through alcohol and a fermentation process that ultimately results in vinegar.