Relax

food bandits apple.jpg

"Making mistakes is better than faking perfection"

We leven in een wereld waarin we een hoop moeten zijn. Er verschijnen regelmatig artikelen hoe verschillende leeftijdsgroepen druk ervaren om te moeten presteren, succesvol moeten zijn en dan nog eens vitaal en gezond. Of als je een burn-out hebt gehad je dan slimmer en beter eruit zou moeten komen.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe ik niet geloof in een maakbare wereld. Met hoe ik het leven ervaren heb en hoe ik mijn dagelijks leven leef als ME patient weet ik dat we het niet allemaal voor het zeggen hebben. Dit betekent niet dat je niet je best zou kunnen doen, om geen nieuwe dingen te leren en bovenal vanuit intentie te leven maar het idee dat als iemand faalt, op wat voor manier dan ook, direct schuld heeft is iets wat mijn pet te boven gaat.
Soms is het leven gewoon kak. Je hebt verschillende gradaties van kak  (niet gedacht dat ik deze zin zou schrijven) en verschillende manieren van ermee omgaan.
Ziek zijn is ultiem kak en de rest is bijzaak. Maar ook dan lieve mensen; zeg het gewoon: 'het is kak!' Hieronder een paar tips om te ontspannen, dagelijks met of zonder kak-situaties waarbij het je compleet vrij staat om er wel of niet wat mee te doen, heerlijk.

1 Erken dat als iets stom is het stom mag zijn. Een discussie voeren met je gedachten is vrij zinloos en best vermoeiend. Het één mag naast het ander bestaan. Ik heb bijvoorbeeld ME en ik kan je niet vertellen hoe stom dat is maar ik ga daar niet de hele dag aan denken. Ja het is stom en het zou leuk zijn als het weg zou gaan maar het is er ook en ik heb het te respecteren. Dit betekent niet dat ik niet gelukkig zou kunnen zijn of dat ik nooit zou mogen balen. Ik bekijk per dagdeel hoe ik mij voel en wat ik het beste zou kunnen doen. Dit is mijn intentie.

2 Ik hou niet van drukte en een hoop lawaai. Ik vond dat vroeger jammer omdat het toch 'normaal' was om uit te gaan of naar festivals te gaan of om de hele dag bezig te zijn. Sorry ik vind er oprecht niks aan. Ik hou van stilte, natuur en op tijd naar bed gaan. Ik vier mijn inner-bejaarde. We zijn allemaal anders en zolang ik geen last heb van je lawaai hoop ik dat je veel dansjes doet en mierzoete cocktails drinkt.

3 Headspace app, wat een uitvinding! Juist om te leren dat je gedachten niet kunt of hoeft te controleren maar eventueel observeren is deze app superfijn. Je gaat 5 of 10 of zelfs 20 minuten per dag lekker zitten je luistert naar de oprichter van Headspace. Je haalt diep adem en neemt hiermee bewust de tijd om te kijken en in te checken bij jezelf. 

4 Yoga with Adriene. Juist voor iemand die totaal, maar dan ook oprecht totaal niet lenig is vind ik deze you tube filmpjes superfijn. Ook deze video's draaien om te kijken en te observeren naar wat er NU gaande is. Misschien ben je vandaag wel lekker fit en doe je die paar extra buikspieroefeningen of misschien wil je alleen lekker op je yoga mat liggen. Uiteindelijk ben je zo zelf je yoga docent. 

drentse aa 4.jpg

We live in a world where a lot is expected of us all of the time. More and more articles are being written about how different age groups are experiencing more and more pressure to perform and be successful, and also to be healthy and physically fit at the same time. Or about how, if you have ever suffered from a burn-out, you should’ve come out of that a smarter and better person.
I can’t stress enough that I don’t believe in a makeable world. Considering how I have experienced my life so far, and how ME directly affects it, I am very much aware that you don’t always have control over everything in your life. This doesn’t mean you shouldn’t try hard, or shouldn’t learn new things, or that if you do something wrong, it is always somebody else’s fault, no matter what.
But sometimes life is just shitty. You have different gradations of shitty-ness (didn’t think I’d ever be writing that sentence down) and different ways of handling it. Being ill may be the shittiest, and everything else secondary. But even then, dear people, just say it: it’s shitty! Below I have listed a few tips to help you relax daily, with or without shitty situations, and it’s all up to you what you do with it. Wonderful!

1 Acknowledge something can and is allowed to be stupid or annoying. Constantly trying to talk everything through with your own thoughts is useless and exhausting. Things can exist simultaneously. I, for example, have ME and it’s impossible to explain to you just how stupid that is, but I also don’t think about it all day every day. Yeah, it sucks, and it would be nice if it would go away, but the fact is that it’s there and I have to accept that. This doesn’t mean that I’m happy with it, or that I’m never allowed to be sad, annoyed or generally upset about it. But every moment of the day, I see for myself how I feel and what’s best for me. This is my intention.

2 I don’t like busy or loud places. When I was younger, I thought this to be annoying because it was “normal” to go out to clubs or festivals to entertain yourself for a full day. I’m sorry, but it genuinely doesn’t appeal to me. I love silence, nature, and to decide for myself what time I go to bed. I celebrate my inner-elderly person. We’re all different and as long as there is no noise, I do hope that you’ll do all sorts of different dances and drink as many different cocktails.

3 Headspace app. What an invention! It teaches you exactly that you can’t always and don’t always have to control your thoughts at every moment of the day. Every day, you’ll take 5 or 10 or even 20 minutes out of your day to listen to the founder of Headspace. You take deep breaths and find a moment of peace for yourself to check in with your body.

4 Yoga with Adriene. These YouTube videos are exactly right for those people that are definitely, and I mean definitely, not flexible in any way. These videos are also about seeing what is happening NOW. Perhaps you are feeling particularly fit today, and you might do a couple of crunches extra, or perhaps you just want to lay down on the yoga mat for a few minutes. In the end, you are your own yoga instructor.