Soap and shampoo

flowers.jpg

In een eerdere blogpost waar ik mijn rare obsessie deelde voor schoonmaakfilmpjes op Youtube en ik meer vertelde over de alternatieven voor schoonmaakmiddelen komen we nu bij de volgende producten uit; zeep en shampoo.

Zoals ik al eerder uitlegde wordt ons oppervlaktewater sterk beinvloedt door de producten die wij gebruiken. Van schoonmaakmiddelen tot aan douchegel, zeep, afwastabletten en ga zo maar door. Dit oppervlaktewater wordt weer gebruikt door boeren om onze gewassen te besproeien naast eventuele bestrijdingsmiddelen die zij gebruiken. Heel grof gezegd eten we onze shampoo en verzorgingsproducten maar het grootste probleem is de verscheidenheid van flora en fauna die verdwijnt. 
Maar het is niet alleen het oppervlaktewater wat wordt beinvloedt. Om een douchegel te maken wordt ook veel water gebruikt. Niet alleen in het productieproces om de fles te maken maar ook in het product zelf kan er wel meer dan 70 % water in zitten. En daarnaast natuurlijk de plastic flessen. En wat zijn nu eigenlijk de stoffen die in zeep en shampoo zitten? 

Laten we deze eens vergelijken.
We nemen een simpele shampoo bar van Lush. We zien ten eerste een aantal natuurlijke ingrediënten en ook een aantal synthetische.  Laten we duidelijk zijn dat synthetisch niet altijd verkeerd is. Parabenen zijn niet altijd bij voorbaat slecht want sommigen werken ook als een conserveringsmiddel. En aan extra schimmels en fungi hebben we niet zoveel.

Dan als eerste stof de: Natrium lauryl sulfaat, een stof die vaker voorkomt in schoonmaak middelen. Want het is hetgeen wat vet verwijdert en zorgt dat een product lekker schuimt. Het valt ook onder de oppervlakte actieve stoffen waar we in de live chat over hebben gepraat. Zie de vorige blogpost voor de link van de chat. 

Dan de: Alpha-isomethyl-ionone een geurstof die ook in meerdere verzorgingsproducten voorkomt en het geeft vaak een bloemengeur af. 
De andere twee stoffen eindigen op:- ol zijn geurstoffen en valt onder de groep: alcholen.
En dan de shampoo die ik eerder gebruikte en hij was heerlijk by the way. Op de verpakking staat al zonder SLS. Dit is Natrium Lauryl sulfaat wat wel in de shampoo bar zit. Ze hebben het vervangen voor een ander sulfaat. Deze dienen al aan bepaalde eisen te voldoen om het oppervlakte water minder te belasten.  Dus met of zonder is niet altijd beter. En dan komen een reeks synthetische stoffen. Waarbij je je wel kunt afvragen is het allemaal nodig? Zoveel stoffen?

En waarom kies ik dan nu voor de bar? 
Ten eerste je genereert veel minder afval. Er zitten een papieren verpakking omheen die al veel beter wordt gerecycled dan plastic. Plus je maakt de bar helemaal op. Er wordt veel minder water gebruikt in het product zelf en in het maakproces. En omdat het kleiner is kan wordt er minder gebruik gemaakt van transport. 
En dit zelfde geldt voor zeep. 

Tenslotte nog meer redenen om te kiezen voor andere shampoo en zeep:


- Biologisch en veel vegan keuzes.
- Geen palmolie, dit zit ook niet in de shampoo die ik als voorbeeld noemde maar wel in veel van onze verzorgingsproducten en voedsel.
- Echter de term: vrij van chemische middelen slaat nergens op want een stof is een stof. Chemisch klinkt negatief maar dat is het niet. 

Vragen? Stel ze hieronder en ideeen voor andere alternatieven? Deel ze vooral.

Zeep en shampoo Food Bandits.jpg

In an earlier blogpost I shared my strange obsession with watching cleaning videos on YouTube, and talked about various alternatives to cleaning products. Now, we’ll be moving on the next types of product: soap and shampoo.

As I have said previously, our surface water is heavily affected by what products we used. This includes things from cleaning supplies to shower gel, form soap to dishwasher tablets, and so on and so on. This surface water is then used by farmers to spray our crops with, alongside possible pesticides they may use. To put bluntly, we eat our shampoo and beauty products, but an even biggest issue with this is the decline in biodiversity.
It isn’t just our surface water that is affected by these products, however. It takes a lot of water to produce shower gel as well. Not only does making the plastic bottles cost a lot of water, but the gel itself generally consists of over 70% water as well. And what exactly are those chemicals listed on the packaging of your soap and shampoo?

Let’s compare these, shall we?
Let’s take a simple shampoo bar from Lush. Firstly, we see a couple of natural ingredients, but also synthetic ones. I have to make it clear that synthetic isn’t always bad. Parabens aren’t always inherently bad, because some also work as preserving agents. And we don’t have much use for extra mould or fungi.
The first chemical listed is Sodium Laureth Sulfate, a chemical that is used more often in cleaning products. It’s a foaming agent and is also what gets rid of oil-based dirt. Additionally, it is also an surfactant, about which we talked during the live chat. See our last blogpost for a link to that chat.
Then: Alpha-Isomethyl Ionone, an aromatic substance that can also be found is multiple beauty products and which gives off a nice flowery scent.
The other two chemicals have the suffix -ol and are aromatic substances that belong to the group of alcohols.

And then the shampoo that I used before this and which was actually very nice to use, by the way. On the packaging it says ‘without SLS’, that is Sodium Laureth Sulfate, which was in the shampoo bar from Lush. They have substituted it for another sulfate. These substitutes have to meet certain demands in order to minimise the impact on surface water. And then there is a whole list of synthetic chemicals. Which can make you ask the question: are they truly necessary? All those chemicals?

And why do I now choose for the shampoo bar?
Firstly, you generate far less waste. It has a paper packaging instead of plastic, which is easier to recycle. Plus, you use up the entire bar. The production process of the bar also uses a lot less water. And because it’s smaller, you can transport more in the same amount of trucks, trains and ships, which is better for the environment.
The same goes for soap.

Lastly, some more reasons to choose for a different kind of shampoo and soap:
- Not animal tested. We may think that animal testing is now a thing of the past, but there are still preservatives that are allowed to be tested on animals.
- Organic and many vegan choices.
- Contains no palm oil. The shampoo I used as an example here also doesn’t contain any, but it can be found in many of our beauty products and also our food.
- However, the phrase “chemical free”, does not mean anything, because literally everything is a chemical. The word chemical simply sounds negative, but it isn’t.

Any questions? Ask them below! And do you have any ideas for other alternatives? Please share them with us!